Firmy

Księga identyfikacji wizualnej

Księga identyfikacji wizualnej, nazywana też czasem księgą CI (corporate identity), to kompendium wiedzy na temat systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. Tworzy ona jego spójny obraz i chroni przed niepotrzebnymi zmianami. Jest użytecznym narzędziem zarówno dla pracowników firmy, zajmujących się marketingiem czy administracją, jak i dla agencji reklamowych, grafików czy projektantów, zwłaszcza przy tworzeniu materiałów reklamowych, ponieważ znajdują się w niej wszystkie wytyczne odnośnie znaków firmowych i ich stosowania. Stanowi trochę bardziej rozbudowaną wersję podstawowej księgi znaku i może istnieć zarówno w formie papierowej jak i cyfrowej.

Księga identyfikacji wizualnej zawiera zazwyczaj szereg informacji na temat:

  • logotypu oraz loga – różnych jego form i wymiarów, szczegółowych zastosowań, kolorystyki, typografii,
  • kolorów firmowych,
  • nośników znaków firmowych, takich jak wizytówki, papeteria, ubrania pracownicze, materiały reklamowe itp.,
  • tworzenia firmowych prezentacji multimedialnych i dokumentów elektronicznych,
  • szablonów korespondencyjnych, zarówno standardowych (papier firmowy) jak i elektronicznych (e-mail),
  • niedopuszczalnych form stosowania symboliki firmowej, zarówno logotypu jak i innych elementów identyfikacji wizualnej.

Księgę CI tworzy się zazwyczaj we wstępnym okresie planowania firmy, równocześnie z powstawaniem elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, takiej jak logotyp czy kolorystyka. Ważne jest, by na bieżąco ją aktualizować, tak by zawierała komplet informacji niezbędnych w przestrzeganiu prawidłowego i spójnego wizerunku przedsiębiorstwa.