Firmy

Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna to pojęcie, które zawiera w sobie zbiór elementów budujących całościowy wizerunek firmy w oczach konsumentów. Jest to podstawowe narzędzie przy tworzeniu spójnego systemu komunikacji marki, który wyróżni ją w jakiś sposób spośród konkurencji i stanie się dla niej unikalnym znakiem rozpoznawczym, dlatego należy zwrócić na nie szczególną uwagę.

Na corporate identity składa się wiele czynników, między innymi nazwa i logotyp oraz logo firmy. Są to elementy kluczowe dla identyfikacji firmy przez nabywców. Dobrze zaprojektowane logo przyciąga spojrzenie, zapada w pamięć i podnosi świadomość marki wśród konsumentów. Może także znacznie powiększyć wartość firmy. Niejednokrotnie zdarza się, że produkty konkretnej marki są bardziej pożądane ze względu na logotyp, który w jest postrzegany przez konsumenta jako coś kultowego, a jednocześnie wciąż wpisującego się w aktualne trendy.

Dla identyfikacji wizualnej marki istotna jest także kolorystyka stosowana w kreowaniu obrazu firmy. Konkretne kolory mogą nieść ze sobą pewne znaczenie i symbolikę, przykładowo: srebrny, zwłaszcza metaliczny, będzie odnosił się bardziej do branży hi-tech, róż do marek zorientowanych na kobiety, z kolei firmy związane z ekologią najczęściej używają barw związanych z naturą, takich jak zielenie i brązy.

W skład CI wchodzą też pozostałe materiały wizualne używane przez firmy, od papieru listowego, wizytówek, ulotek informacyjnych, katalogów ofertowych, poprzez narzędzia reklamowe takie jak plakaty i billboardy, po gadżety, a nawet stronę internetową. Zasięg środków identyfikacji wizualnej jest niezwykle szeroki, dlatego istotne dla efektywnej komunikacji marki jest to, by kreowany wizerunek był spójny, ponieważ znacznie podnosi to skuteczność działań marketingowych i silniej oddziałuje na świadomość konsumentów.

Narzędziem przydatnym dla utrzymania integralnego systemu prezentacji firmy jest Księga Identyfikacji Wizualnej. Jest to wewnętrzny dokument, zawierający komplet informacji dotyczących używanej przez firmę symboliki: logotypu, nazwy, kolorów, czcionek oraz sposobów ich zastosowań. Kompletna księga powinna też obejmować katalog zdjęć, wytyczne odnośnie opakowań produktów, materiałów biurowych, ubrań pracowniczych, materiałów reklamowych itp. Ważne jest także, by była na bieżąco uzupełniana i aktualizowana, w ten sposób stanowi kompendium wiedzy na temat firmy i pomaga w pilnowaniu, by wizerunek nie ulegał niekontrolowanym zmianom. Jest też użytecznym narzędziem w przypadku rebrandingu.

Identyfikacja wizualna firmy, jako jeden z głównych elementów kreowania jej percepcji na rynku, powinna wywodzić się z serca firmy, być harmonijna z jej wizją i strategią. Na wysoce konkurencyjnym rynku, dobrze opracowany wizerunek jest kluczowy w osiągnięciu sukcesu.