Firmy

Logotyp

Logotyp to forma prezentacji graficznej nazwy danej marki, firmy, przedsiębiorstwa, agencji, usługi, organizacji, produktu, imprezy itp. Pojęcie to odnosi się w zasadzie do niemal każdego przejawu aktywności gospodarczej lub społecznej. Logotyp konkretnej firmy pozwala odróżnić ją i oferowane przez nią produkty czy usługi od wytworów konkurencji. Właściciele logotypu mają prawo zarejestrować go jako znak towarowy, dzięki czemu uzyskuje on ochronę prawną, która oznacza wyłączne prawo danej firmy do używania znaku towarowego w celach zarobkowych lub zawodowych. Rejestrację logotypu jako znaku towarowego oznacza się literą „R” umieszczoną w okręgu, znajdującym się bezpośrednio przy logotypie.

Logotypy najczęściej składają się z symbolu graficznego, nazwy, sloganu.

Możliwości współczesnej grafiki dają możliwość tworzenia oryginalnych i niezwykłych logotypów. Jedynym ograniczeniem zdaje się być nasza wyobraźnia. Podobnie jak w innych dziedzinach życia, również w procesie tworzenia logotypów stawia się obecnie na minimalizm i prostotę.