Firmy

Grafika prezentacyjna

Grafika prezentacyjna jest rodzajem prezentacji wybranego zagadnienia, przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje grafika komputerowa. Prezentacja graficzna składa się ze zbioru wyświetlanych po sobie slajdów, będących ilustracją danego tematu. Poszczególne slajdy powinny być ułożone w spójny ciąg obrazów, systematyzujący przedstawiane zagadnienie.

Do przygotowania grafiki prezentacyjnej służy wiele programów, m.in. Microsoft PowerPoint (MS Windows), Corel Presentations, Harvard Graphics, Impress, Beamer i wiele innych.

Aby przygotować efektowną prezentację graficzną, warto zadbać o kilka ważnych etapów, m.in. ułożenie tekstu i planu prelekcji; przygotowanie odpowiedniej liczby slajdów; wprowadzenie tekstu oraz elementów graficznych; wybór parametrów wyświetlania pokazu (kolejność slajdów, przejście z jednego slajdu do drugiego); przygotowanie wszelkich dodatków do prezentacji, np. krótkich notatek; zapisanie prezentacji w odpowiednim formacie itp.

Programy służące do tworzenia grafiki prezentacyjnej zawierają gotowe szablony pokazów, dają możliwość modyfikowania slajdów oraz dodawania różnych efektów multimedialnych, zależnie od potrzeb przygotowywanej grafiki prezentacyjnej.