Firmy

Slajd

Slajd to fotograficzny obraz pozytywowy, uzyskiwany na materiale przezroczystym, światłoczułym. Powstały obraz ogląda się pod światło lub za pomocą rzutnika, który przenosi obraz na większą powierzchnię.

Cechą charakterystyczną slajdów jest wysoka skala odwzorowania rzeczywistości oraz bogata paleta barw. Dawniej przezrocze (slajd) było głównym nośnikiem obrazu, szeroko wykorzystywanym np. w poligrafii. Obecnie terminu slajd używa się dla określenia rozmaitych materiałów, zawierających określone informacje, wyświetlane następnie za pomocą specjalnego urządzenia (diaskopu, epidiaskopu) na ekranie w formie pokazu slajdów, jako formę prezentacji jakiegoś tematu.

Terminem slajd posługuje się także grafika komputerowa. Obecnie slajd to jeden z głównych elementów prezentacji i animacji, traktowany jako pojedyncza klatka filmu. Pokaz slajdów składa się z prezentacji następujących po sobie pojedynczych slajdów, które mogą zawierać tekst, obrazy, wykresy, diagramy, tabele, dźwięk, wideo itp. Pokaz slajdów jest wyświetlany na wybranym nośniku obrazu, automatycznie lub ręcznie (zależnie od potrzeb autora pokazu).