Firmy

Logo

Logo – jest graficznym znakiem towarowym, prawnie chronionym, niepowtarzalnym elementem produktu, odróżniającym się od konkurencyjnych produktów lub też innym przedstawieniem symbolu marki, stowarzyszenia, organizacji, instytucji, a nawet rzeczy abstrakcyjnych – takich jak idee oraz pomysły. Logo jest obecnie jedną z nieodłącznych części marketingu i jest kojarzone z nazwami firm oraz z hasłami reklamowymi.

Głównymi celami tworzenia i używania logo są:

  • Przyciąganie uwagi klientów lub użytkowników marki oraz innych zainteresowanych osób
  • Szybka i łatwa identyfikacja przedmiotu działalności firmy
  • Oznaczenie produktów w celu łatwiejszej ich identyfikacji przez klientów oraz użytkowników
  • Wywołanie określonego wrażenia estetycznego w kliencie lub użytkowniku

Funkcja marketingowa

Konstrukcja logo jest najczęściej zamierzona w taki sposób aby łatwo kojarzyła się ona z przedmiotem działalności firmy lub z jej nazwą. Celem takiego zabiegu jest ułatwienie identyfikacji firmy poprzez wywołanie odpowiednich skojarzeń. Bardzo często zdarza się również, że logo posiada logotyp.

Logotyp, często mylony z samym logo, jest typograficznym przedstawieniem nazwy firmy. W przypadku kiedy logo zawiera zarówno sam symbol, jak i logotyp, symbol często jest również nazywany sygnetem. Przykładem zastosowania logo zawierającego zarówno sygnet (symbol) jak i logotyp jest logo firmy Microsoft, w którym znalazł się zarówno symbol okien jak i nazwa firmy. Samego sygnetu często używa natomiast firma Apple korzystając jedynie z samego symbolu przedstawiającego nadgryzione jabłko, w przeciwieństwie do firmy IBM, która używa zazwyczaj wyłącznie logotypu. Używanie jedynie samego logotypu lub sygnetu, a nie całego logo, jest jednak zabiegiem dość ryzykownym i stosowanym najczęściej przez firmy o solidnej pozycji na rynku, które są już w łatwy sposób identyfikowane.

Logo powinno być skonstruowane w sposób czytelny i niezbyt skomplikowany. Proste kształty oraz niewielka liczba kolorów są najlepszym rozwiązaniem, jednakże niekiedy zdarza się, że firmy chcące odwołać się do tradycji używają bardziej skomplikowanych kształtów i większej ilości kolorów, wzorowanych np. na herbach. Działanie takie jest jednak dość ryzykowne. Poza tym logo powinno być skonstruowane w dwóch wersjach – poziomej oraz pionowej. Umożliwia to wykorzystanie go na różnych produktach bez obawy o ograniczenia powierzchni wynikające z jego gabarytów. Dodatkowo powinno także być ono zaprojektowane w wersji konturowej, całotonalnej oraz monochromatycznej. Dzięki temu np. drukowanie ulotek lub plakatów reklamowych może znacznie obniżyć koszty, poprzez zastosowanie jedynie półtonów jeden farby. Logo w wersji monochromatycznej nie powinno w takim przypadku tracić na czytelności i wyrazistości.

Aby zapewnić standaryzację logo używa się tzw. podstawowej księgi znaku (może być częścią księgi identyfikacji wizualnej). Jest to dokładnie sprecyzowany zapis kształtu oraz budowy logo, a także zasad jakich należy przestrzegać aby używać go w prawidłowy sposób. Większe firmy często korzystają z bardzo rozbudowanych ksiąg znaków, gdzie zawarte także zasady dotyczące użycia logo w konkretnych projektach oraz kampaniach marketingowych, tak aby przyniosło to jak najlepszą korzyść przedsiębiorstwu. Prawidło opracowana księga znaki powinna zawierać 7 podstawowych kart zawierających: opis znaczenia logo, opis budowy logo, kolorystykę, opis pól ochronnych wokół logo, warianty logo oraz poszczególnych jego elementów, precyzyjnie opisany zestaw znaków firmowego kroju pisma a także przykłady prawidłowej i nieprawidłowej konstrukcji logo.