Firmy

Grafika wektorowa

Grafika wektorowa wykorzystuje geometryczne prymitywy takie jak punkty, linie, krzywe i kształty lub wielokąty, które są oparte na matematycznych, służące do zaprezentowania obrazów na monitorze komputera. „Wektor” w tym kontekście oznacza więcej niż linia prosta w kierunku wyrównania.

Grafika wektorowa jest oparta na wektorach (zwanych również ścieżkami), które prowadzą przez miejsca zwane punktami kontrolnymi. Każdy z tych punktów ma określoną pozycję na osi X i Y. Każdy punkt jest również zróżnicowany pod kątem danych, lokalizacji punktu w przestrzeni roboczej i kierunku wektora (który wyznacza ścieżka). Każdej ścieżce może być przypisany kolor, kształt, grubość, a także wypełnienie. I nie ma to w znaczący sposób wpływu na wielkość plików, ponieważ wszystkie informacje znajdują się w całej konstrukcji.

Komputer wyświetla obrazy składające się z sieci małych prostokątnych komórek zwanych pikselami. Im mniejsze i bliżej siebie komórki, tym lepsza jakość (rozdzielczość) obrazu, im większy plik, tym zwiększona ilość pikseli do przechowania.

Określenie „grafika wektorowa” jest obecnie głównie używane w kontekście dwuwymiarowych grafik komputerowych. Jest to jeden z kilku trybów, których artysta może używać do tworzenia obrazu. Praktycznie cały nowoczesny rendering 3D odbywa się za pomocą rozszerzenia technik grafiki wektorowej 2D.

Standardem grafiki wektorowej jest Scalable Vector Graphics (SVG). Wiele przeglądarek internetowych posiada obecnie wsparcie dla renderowania danych SVG, ale pełne zastosowanie standardu są występuje nadal stosunkowo rzadko.

W ostatnich latach SVG stało się znaczącym formatem, który jest całkowicie niezależny od rozdzielczości urządzenia renderowania, zazwyczaj monitora, drukarki lub wyświetlacza.

Zobacz: grafika rastrowa.