Firmy

Przygotowanie projektu do druku

DTP

Obecnie komputer można znaleźć niemalże w każdym domu, zakładzie przemysłowym oraz biurze. Dlatego też nikogo już nie dziwi fakt, że tradycyjne metody tworzenia grafiki zostały całkowicie wyparte przez grafikę tworzoną za pomocą komputerów. To z kolei spowodowało rozpowszechnienie się jej wśród domowych użytkowników, którzy niejednokrotnie zamierzają publikować i rozpowszechniać swoje prace, w formie drukowanej. Dlatego też bardzo ważne jest zapoznanie się z podstawami DTP, czyli Desktop Publishing, aby w prawidłowy sposób przygotować materiał do druku.

Czym jest DTP?

DTP, czyli Desktop Publishing jest terminem, który na początku oznaczał wszystkie czynności, które niezbędne były, aby przygotować za pomocą komputera materiały, które następnie były powielane różnymi metodami poligraficznymi. Termin ten odnosi się także do zarządzania pracą grupy potrzebnej do obsługi maszyn drukarskich oraz do odpowiedniego sterowania nimi. Natomiast w węższym znaczeniu, które obecnie jest stosowane coraz częściej, Desktop Publishing oznacza tworzenie grafiki oraz edycję kształtu i formy publikacji, za pomocą komputera, tak by została ona wydrukowana zgodnie z oczekiwania.

Przeznaczenie wydruku

Praca z DTP zaczyna się już w momencie przygotowywania materiałów graficznych i tekstowych do edycji i selekcji tych, które będziemy chcieli wykorzystać. Aby wydruk spełniał nasze oczekiwania powinniśmy odpowiednio dobrać wszystkie elementy projektu, unikając tych, które mogłyby przysporzyć zbyt dużych trudności związanych z ich przygotowaniem. Bardzo ważne jest też przeznaczenie wydruku. Podczas tworzenia niektórych prac, dokładność oraz jakość nie jest tak istotna jak podczas tworzenia kolorowych albumów z fotografiami. Dlatego też istotne jest aby określić co ma być punktem priorytetowym. Staranne dobranie materiałów wysokiej jakości wiąże się ze znacznym podniesieniem kosztów.

Przygotowanie projektu

Po zebraniu wszystkich materiałów jakie są potrzebne do ukończenia projektu, niezbędne jest stworzenie makiety publikacji. Do tego calu najlepszym rozwiązaniem jest program Adobe InDesign. Dzięki wielu funkcjom i narzędziom, przydatny jest on do tworzenia bardzo zaawansowanych i skomplikowanych publikacji. Do mniej skomplikowanych projektów może już jednak wystarczyć Corel Draw. Za jego zastosowaniem przemawia głównie jego ogromna popularność w naszym kraju, wynikająca głównie z niskiej ceny.

Tworząc makietę publikacji, pierwszym krokiem jest ustalenie formatu strony oraz wielkości marginesów i spadów, które określają o ile większy od formatu strony ma być wydruk. Spady zazwyczaj określa się na szerokość 2-3 mm. W przypadku jeżeli wydruk nie zajmuje całej strony wielkość spadów ustawia się na 0 mm. Ponieważ nie są one wtedy istotne.

Standardowym modelem barw przy pracy z grafiką komputerową jest RGB, jednak w momencie przygotowywania projektu do druku, niezbędne jest stosowanie palety barw CMYK, ponieważ to właśnie ona w najlepszy sposób przedstawi wygląd przyszłego wydruku na obszarze monitora.

Podczas tworzenie makiety publikacji, bardzo ważną czynnością jest stworzenie również strony wzorcowej, która będzie zawierać elementy powtarzające się na innych stronach. W bardzo istotny sposób pomaga to podczas planowania i łamania publikacji, szczególnie w sytuacji kiedy mamy do czynienia z wielostronicowym projektem. Warto także pamiętać o tym aby podczas projektowania publikacji, skupiać swoją uwagę na czytelności treści oraz estetyce wydruku. Istotnym elementem jest tutaj typografia, która powinna być dobrana w zależności od przeznaczenia projektu. Oprócz tego należy także zwracać uwagę na przestrzeń pomiędzy kolejnymi wersami tekstu, czyli interlinię oraz na światło, które jest obszarem pomiędzy tekstem a ilustracją.

Etap końcowy

Po ukończeniu projektowania publikacji możemy przystąpić do eksportowania jest do odpowiednich plików, które będą mogły być odczytane przez maszyny drukujące. W tym celu najczęściej eksportuje się je do formatu PDF. Przed przystąpień do tego, należy jednak pamiętać o zastosowaniu szeregu odpowiednich ustawień. Ważne jest aby praca była wykonana w palecie barw CMYK, aby ustawiona była jakość drukarska, zależna od naszych potrzeb i przeznaczenia projektu, a także kompresja i rozdzielczość obrazu, która nie powinna być niższa niż 300 dpi. Tak przygotowany projekt, można przesłać do drukarni, w celu wydrukowania go na materiałach poligraficznych.