Firmy

PNG

Format PNG, czyli Portable Network Graphics, został stworzony w 1995 roku przez W3C, firmę założoną przez Tima Barners-Leenależy. PNG należy do rastrowego formatu plików, który prezentowany jest przy pomocy poziomo-pionowej siatki złożonej z pikseli, każdy posiadający odpowiednią barwę. Format ten stosowany jest do bezstratnej kompresji plików graficznych, co oznacza, że istnieje możliwość odtworzenia pliku graficznego poddanego kompresji (czyli zmniejszenie liczby bitów) w takiej samej postaci, jak przed kompresją.

W procesie kompresji wszystkie linie obrazu są poddawane transformacji mającej na celu ulepszenie kompresji, a jej wynik jest kompresowany dzięki algorytmowi opartemu na LZ77 oraz kodowaniu Huffmana – deflate. Przed każdą linią zapisywany jest numer takiej transformacji, czyli różnicy pomiędzy obliczoną przez funkcję przewidującą wartością piksela a jego wartością rzeczywistą.

W porównaniu z plikami w formacie GIF, pliki PNG są od nich mniejsze (chyba, że zapiszemy je w Photoshopie, wtedy będą większe od GIF-a), posiadają lepszy tryb progresywny, 48-bitową głębię kolorów oraz umożliwiają zastosowanie kanału alpha (efekty oparte na półprzezroczystości). Format ten nie jest obwarowany żadnymi patentami.

PNG ma rozmaite zastosowania. Do niektórych z nich należy zaliczyć fotografię, gdzie możliwe jest zastosowanie palety od 2 do 256 kolorów wraz z trybem szarości. Dzięki temu pozbywamy się nadmiaru informacji skupiając się na treści obrazu. Umożliwia także zapis zdjęcia w 48-bitowej głębi kolorów RGB, co daje nam miliony kolorów.

PNG stosuje również filtry graficzne, których zadaniem jest uproszczenie danych tuż przed kompresją, co powoduje poprawienie jej wydajności.

Edycja kolorów możliwa jest dzięki wielu programom graficznym. Do tych darmowych i prostszych w obsłudze zaliczyć można np. IrfanView, do tych bardziej zaawansowanych – GIMP-a, dzięki któremu możemy edytować poszczególne warstwy i automatycznie redukować liczbę kolorów.

W porównaniu z innymi formatami bezstratnymi PNG wypada lepiej niż TIFF, i nieznacznie gorzej od nowych formatów – JPEG 2000 i LWF.

Minusem formatu PNG jest niemożność zapisu animacji (jak w przypadku GIF).