Firmy

Techniki druku płaskiego

druk

Peter Van Lancker, flickr

Druk płaski, obok druku wklęsłego i wypukłego jest jedną z trzech podstawowych, najprostszych technik drukarskich, stosowanych w poligrafii oraz druku mniejszą skalę. W przeciwieństwie do druku wypukłego oraz wklęsłego, druk płaski charakteryzuje się formą pozbawioną wyżłobień. Powierzchnia formy drukowej jest całkowicie płaska, a miejsca drukujące oraz niedrukujące znajdują się na tym samym poziomie. Obecnie występuje kilka technik druku płaskiego, takich jak: litografia, światłodruk i technika offsetowa. Wszystkie można podzielić na dwie główne grupy, w zależności od metody przenoszenia wzoru na dany materiał drukarski.

  • metoda bezpośrednia taka jak litografia lub światłodruk polega na tym iż forma drukowa styka się bezpośrednio z materiałem drukowym, bez żadnych dodatkowych elementów oraz działań.
  • metoda pośrednia charakteryzuje się tym, że obraz drukowy przenoszony jest z formy drukarskiej najpierw na element pośredniczący, a dopiero następnie z niego na materiał drukarski. Metoda ta nazywana jest także metodą offsetową.

Jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych technik druku płaskiego, metodą bezpośrednią jest litografia. Jest ona szczególnie często stosowana w grafice warsztatowej do czysto artystycznych celów. W technice tej formą drukową jest kamień litograficzny. Na tak przygotowanej formie wykonuje się następnie rysunek tłustym tuszem lub odpowiednimi kredkami. Po tym zwilża się kamień wodą, wykorzystując przy tym zjawisko fizyczno-chemiczne przyciągania się i odpychania cząsteczek wody oraz tłuszczu. Kolejna czynnością jest odbicie wzoru z kamienia litograficznego na kartce.

Obecnie najczęściej stosowaną techniką druku płaskiego, wykorzystywaną przemysłowo, na masową skalę jest światłodruk, w którym matrycą jest zazwyczaj szklana lub metalowa płyta, powleczona warstwą kopiową. Składa się ona najczęściej z żelatyny, uczulonej dwuchromianem amonu lub potasu. Sprawia to, że na skutek zachodzących procesów fotochemicznych powstają miejsca drukujące oraz niedrukujące.