Firmy

Techniki druku wypukłego

drukarnia

Druk wypukły lub wypukłodruk jest jedną z najstarszych i zarazem najprostszych metod druku. Innymi technikami są: druk wklęsły oraz druk płaski. W druku wypukłym, odbitka powstaje przez odbicie farby nałożonej na wypukłych częściach formy drukowej.

Druk wypukły charakteryzuje się głównie forma drukową w postaci reliefu, na której to elementy drukujące znajdują się w wyższym położeniu niż elementy niedrukujące. Farba drukarska zostaję nałożona jedynie na powierzchnie elementów wypukłych. W celu odpowiedniego nałożenia farby, stosuje się specjalnie do tego przystosowane wałki, zapewniające dokładne jej rozłożenie na wybranych punktach formy. Wydruk odbywa się poprzez kontakt materiału drukarskiego z matrycą, przy użyciu nacisku, najczęściej prasy drukarskiej.

Druk wypukły może być wykonywany kilkoma głównymi technikami. Wszystkie z nich opierają się jednak na podobnych założeniach i wykorzystują one matrycę, prasę drukarską oraz materiał, na który nanoszony jest druk. Techniki takie jak drzeworyt i gipsoryt wyszły obecnie z użycia i nie są one wykorzystywane w celach przemysłowych i usługowych, a jedynie artystycznych. Dziś najczęściej używana jest typografia, wykorzystywany przy pracy nad małymi projektami , a także fleksografia dająca duże możliwości.

Typografia – jest najstarszą techniką druku wypukłego. Do wykonywania odbitek używa się farb typograficznych, które należą do klasy farb mazistych. Taka konsystencja doskonale współpracuje z charakterystyką form reliefowych. W technice jest farba jest nanoszona na wypukłą formę drukową, po czym następnie jest bezpośrednio przenoszona na materiału, przy użyciu nacisku, najczęściej pracy drukarskiej. W technice tej można wykorzystywać linoryt, drzeworyt oraz inne metody, głównie jednak wykorzystuje się specjalne matryce oraz ruchome czcionki.

Fleksografia to technika podobna do typografii. Wyjątek stanowi tutaj forma drukowa, która jest elastyczna i wykonana najczęściej z gumy lub polimerów. Farba natomiast ma konsystencję mazisto-ciekłą. Urządzenie do druku fleksograficznego składa się zazwyczaj ze stalowego cylindra oraz cylindra formowego, na którym znajduje się forma. Oprócz tego urządzenie zawiera walec anilox, kałamarz i zbiornik. Ponadto maszyny są wyposażone również w rykiel, do sciągania nadmiaru farby drukarskiej z walca anilox. Fleksografia jest najczęściej wykorzystywana do zadruku różnego rodzaju opakować na materiałach takich jak plastik, metal itp.