Firmy

Szeryf (typografia)

Szeryf to w szeroko pojętej typografii zakończenia głównych linii liter konkretnego kroju pisma. Zakończenia te mogą być poprzeczne lub ukośne. Szeryfy dzielą się na dwa podstawowe rodzaje: szeryfy zwrotne oraz szeryfy przechodnie. Szeryfy zwrotne są charakterystyczne dla antykwy, czyli kroju pisma pochodzącego z alfabetu łacińskiego. Antykwa zdecydowanie dominuje wśród typów krojów drukarskich. Obecnie większość wydawnictw typu książka, gazeta itp. pisanych w języku pochodzącym od łaciny jest drukowana rodzajem antykwy. Szeryfy zwrotne, tworzące typowy krój antykwy, dzielą się na: belkowe (prostokątne), kreskowe (cienkie kreski odznaczające się od głównych linii liter), klinowe (trójkątne) oraz skryte (mające postać delikatnie poszerzonych zakończeń kresek danego znaku. Szeryfy występują także w postaci rozdwojonej, głównie w piśmiennictwie ozdobnym.

Szeryfy mogą zostać połączone z linią główną litery pod kątem lub łagodnie. Występują szeryfy symetryczne oraz niesymetryczne. Czcionka szeryfowa, składająca się z różnego rodzaju poprzecznych lub ukośnych zakończeń danych znaków jest czytelniejsza i bardziej przejrzysta niż w przypadku czcionek bezszeryfowych. Zakończenia szeryfowe są bardzo delikatne, co sprawia, że czcionka szeryfowa znajduje idealne zastosowane we wszelkiego rodzaju wydawnictwach papierowych. W przypadku wydawnictw elektronicznych zdecydowanie lepiej sprawdzają się czcionki bezszeryfowe, czyli te, które są pozbawione zakończeń znaków.