Firmy

Co to jest infografika? (definicja)

Infografika to inaczej wizualizacja danych. Zadaniem infografiki jest przekazanie konkretnej treści w sposób jak najbardziej jasny i czytelny. Infografiki znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba przedstawić skomplikowane bądź obszerne treści. Służyć temu mają obrazy, wykresy, diagramy, kolory i słowa. Główną zasadą tworzenia infografik jest minimalizacja ilości słów, ozdób i innych elementów. Informacje wyświetlane za pomocą tego typu wizualizacji powinna być przekazywane w sposób maksymalnie prosty. Idealnym motywem dla infografiki są wszelkiego rodzaju długie tabele czy wypunktowane dane liczbowe.

Ważnym elementem infografiki jest tekst i typografia. Skoro zasadą jest ograniczanie ilości słów, to w infografice powinny znaleźć się słowa czy pojęcia kluczowe dla danego tematu. Odpowiednio dobrane słowa i pojęcia kluczowe w połączeniu z obrazami tworzą idealną wizualizację tematu. Liczy się także krój czcionki. Najlepszym rozwiązaniem są czcionki bezszeryfowe, czyli pozbawione zakończeń głównych kresek litery. Dzięki temu przekazywana treść staje się bardziej czytelna. Istotnym elementem jest wybór fontu, czyli zestawu czcionek. Dobrze dobrany font wzbogaca infografikę.

Podstawą każdej infografiki jest sposób prezentacji danych w tabelach, diagramach, wykresach itp. Do przekazywania obszernych danych służą infografiki interaktywne. Ważnym elementem infografiki jest także odpowiednio dobrana do tematu paleta barw. Znaczenie ma także hierarchia poszczególnych elementów infografiki, dzięki której odbiorca intuicyjnie odczyta wiadomości w kolejności od najważniejszych do mniej istotnych.