Firmy

Emotikon

Emotikon to ideogram, który jest zbudowany ze znaków tekstowych (najczęściej przestankowych – kropek, myślników itp.). Emotikon przedstawia konkretny ludzki nastrój, może być używany przez wszystkich użytkowników Internetu. Zazwyczaj emotikon ma postać charakterystycznego grymasu. Większość programów komputerowych automatycznie przyporządkowuje emotikonowi jego graficzny odpowiednik. Pierwsze emotikony przedstawiały emocje. Obecnie znaczenie emotikonów rośnie. Za ich pomocą wyraża się czynności oraz przedmioty.

Powstanie emotikonów sięga 1881 roku. Pierwszy emotikon wyrażający uśmiech, składający się z dwukropka, myślnika oraz prawego nawiasu, został zaprezentowany we wrześniu 1982 roku przez profesora Scotta Fahlmana z Carnegie Mellon University.

Klasyczne emotikony są zbudowane z dwukropka, myślnika, znaku równości, symbolu nawiasu, litery „x”, znaku łamania, średnika. Spora część emotikonów ma dwie postacie: z noskiem lub bez, np. :-), :). Popularne są także mangowe emotikony, których istotnym elementem jest podkreślenie. Mangowe emotikony odczytuje się bez ich odwracania o 90 stopni w przeciwieństwie do tradycyjnych emotikonów.