Firmy

Czcionka

Czcionka jest rodzajem nośnika poszczególnych znaków pisma drukowanego, szeroko wykorzystywanym w technice druku wypukłego. Obecnie czcionki drukarskie zostały zastąpione czcionkami używanymi w popularnych edytorach tekstowych. W odniesieniu do czcionki bardzo często zamiennie używa się terminu font. Font to z kolei zestaw czcionek, posiadających swoiste cechy, zapisany w jednym pliku.

Początkowo poszczególne czcionki odpowiadały pojedynczym znakom o określonym rozmiarze. Czcionki o identycznym rozmiarze tworzyły jeden zestaw. Obecnie termin font oznacza zestaw czcionek o charakterystycznym kroju pisma (np. Calibri) i stylu (pogrubienia, kursywy itp.).

Historia powstania czcionki sięga XI wieku, gdy na Dalekim Wschodzie opracował ją Bi Shenga. Do Europy czcionka dotarła w XV wieku. Tradycyjnych czcionek nie używa się od lat 90. XX wieku wskutek wyparcia ich przez czcionki komputerowe oraz systemy DTP, zwane inaczej komputerowym przygotowaniem do druku. Tradycyjne czcionki bywają nadal stosowane, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju drukach okolicznościowych, np. dyplomach itp.