Firmy

Historia polskiego projektowania graficznego

verygraphic

Pod koniec marca tego roku miała miejsce premiera niezwykłej książki „VeryGraphic. Polish Designers of the 20th Century”, napisanej pod redakcją Jacka Mrowczyka, autora rozlicznych prac dotyczących projektowania graficznego.

To pierwsza publikacja, zupełnie wyczerpująca zagadnienia historii polskiego projektowania graficznego XX wieku. Na 448. stronach książki autorzy barwnie opisali twórczość ponad 60 najznamienitszych polskich grafików. Wydzielono trzy okresy, będące swego rodzaju punktami zwrotnymi, wyznaczającymi możliwe kierunki działalności projektantów. Początek XX wieku do 1945 roku, później lata 1945 – 1980, a na koniec przełomowy dla całej Polski rok 1980, gdy rodziła się „Solidarność” i zupełnie nowe oblicze polskiej grafiki.

Prace nad przygotowaniem książki prowadziło wielu specjalistów w dziedzinie projektowania graficznego, m.in. Jacek Mrowczyk, projektant, wykładowca ASP w Katowicach, redaktor kwartalnika „2+3D”; Agata Szydłowska, badaczka historii projektowania, wykładowca historii design; Piotr Rypson, historyk kultury wizualnej, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie; Artur i Magdalena Frankowscy, twórcy studia projektowego Fontarte; Irena Prymus, kuratorka Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz wielu innych wybitnych fachowców w swej dziedzinie.

Książka, oprócz znanej w świecie polskiej szkoły plakatu, prezentuje inne osiągnięcia autorów polskiej grafiki, m.in. czasopisma, okładki, książki, typografię i liternictwo, projektowanie informacji i znaków identyfikujących oraz opakowań, czytamy na culture.pl.

Publikacja została napisana w języku angielskim, by cały świat mógł zobaczyć ogromny potencjał i dorobek polskich specjalistów z dziedziny projektowania graficznego.

Książkę można nabyć w jednym z kilku wariantów ręcznie namalowanych kolorów okładki, dzięki czemu publikacja zdobywa rysy indywidualności, dopasowanej do gustu czytelnika.