Firmy

Grafika

Grafika to obok malarstwa i rzeźby podstawowa dziedzina sztuki plastycznej. Pod tym pojęciem kryje się cały zespół technik, dzięki którym możliwe jest kopiowanie rysunku na papier lub inny materiał. Zasadniczo grafika spełnia dwie ważne funkcje. Pierwsza z nich to funkcja artystyczna. Grafik-artysta tworzy swoje dzieła, począwszy od samego projektu, a skończywszy na wykonaniu jego odbitek. Funkcja artystyczna dostarcza przede wszystkim przeżyć estetycznych, daje możliwości podziwiania umiejętności i talentu twórcy.

Drugą funkcją grafiki, a także jej działem, jest grafika użytkowa, szczególnie rozpowszechniona w obecnych czasach. Służy wyłącznie celom użytkowym, związanym z codziennym życiem. Z jej możliwości szeroko korzysta branża wydawnicza oraz reklama. Grafika użytkowa doskonale funkcjonuje we współczesnym plakacie, wszelkiego rodzaju drukach okolicznościowych, prasie, znaczkach pocztowych, banknotach, projektowaniu liter, ekslibrys tyce itp. Jest obecna wszędzie tam, gdzie pewne treści najlepiej wyrazić rysunkiem.

Niezależnie od funkcji, grafika korzysta z wielu technik druku, m.in. druku wypukłego, wklęsłego, płaskiego, sitowego oraz cyfrowego.

Pierwsze podwaliny grafiki pojawiły się w Polsce w II połowie X wieku w postaci drzeworytów, które stały się ilustracją książkową.

Dziedziną, bez której ciężko wyobrazić sobie dzisiejszy świat jest grafika komputerowa, która znajduje zastosowanie nie tylko sztuce, ale również nauce, technice oraz rozrywce. Choć jej początki były trudne ze względu mały dostęp do urządzeń komputerowych, dziś grafika komputerowa jest nieodłącznym elementem codzienności.