Firmy

Fonty w projektowaniu stron internetowych

biurko projektanta

karnoff/bigstockphoto.com

Font i czcionka są terminami zamiennie używanymi w projektowaniu (traktuje się je często jako synonimy). Należy jednak wskazać na główne różnice pomiędzy nimi.

Czcionka stanowi metalowy bloczek prostopadłościanu, na którym znajduje się wypukła litera. Taki zbiór wszystkich czcionek (liter, jak również całego materiału zecerskiego wraz ze spacjami justującymi) usytuowany jest w kaszcie drukarskiej. Komplet różnych czcionek z materiałem zecerskim stanowi krój danego pisma. Z kolei font jest cyfrową postacią pisma z zachowaniem informacji o poszczególnych literach i znakach danego kroju pisma, które są zapisywane w postaci bitmapowej lub wektorowej. Zamiana czcionki na font stanowi wynik postępu i rewolucji (typografia-w-praktyce.blogspot.com).

Na ostateczny efekt projektowanego dzieła (czy to w postaci strony internetowej, czy plakatu, wizytówki) zdecydowanie wpływa dobór odpowiednich krojów. Warto pamiętać, że zastosowana typografia determinuje odbiór przygotowanej strony, w tym jej stylistykę, a także czytelność. W pierwszej kolejności podczas dobierania krojów należy pamiętać, aby podchodziły one pod różne klasyfikacje. Chodzi o to, by łączeniu podlegały klasyfikacje szeryfowe z bezszeryfowymi, zaś bezszeryfowe z ozdobnymi. Należy unikać łączenia dwóch pism szeryfowych, czy dwóch bezszeryfowych. Zastosowanie takiej zasady pozwala na zachowanie odpowiedniego kontrastu i uniknięcie chaosu podczas projektowania (grafmag.pl).

Ilość wykorzystanych w projektowaniu fontów zależna jest od treści jaką tekst ma reprezentować. Należy jednak zapewnić co najmniej jeden motyw przewodni. Wielość „tematów kluczowych” sprawi, że w projekcie zapanuje chaos. Wykorzystanie wielu fontów do osiągnięcia zaplanowanego celu stanowi trudne zadanie. Aby ułatwić sobie pracę można sięgnąć po te same fonty, ale występujące w różnych wariantach i grubościach. W taki sposób można osiągnąć zbliżony efekt do tego, jaki da wykorzystanie różnych fontów, lecz nakład pracy będzie dużo mniejszy (użycie tego samego fontu jest prostsze) (webdesign.tutsplus.com).

Projektując strony należy pamiętać, aby nie łączyć ze sobą większej ilości fontów. Najlepszych rozwiązaniem, które sprawdza się w praktyce jest łączenie ze sobą maksymalnie dwóch różnych rodzin. Warto zwrócić uwagę, aby teksty nagłówkowe się wyróżniały (nie należy jednak przesadzać z ich ozdobnością, aby zachowały swoja czytelność). Z kolei teksty akapitowe powinny być złożone, by ich odbiór nie został zaburzony. Warto pamiętać, o tym, że najprostszym sposobem, który zagwarantuje trafiony dobór odpowiedniej typografii jest wykorzystywanie krojów, które zostały stworzone w ramach tej samej rodziny (grafmag.pl).

W ramach rodzajów dopasowania można wyróżnić: zgodność cechy, kontrast (różnica w stylu, kolorze, grubości, rozmiarze, formie) oraz konflikt. Istnieją specjalne filtry, które samodzielnie potrafią dopasować fonty w ramach projektu (webdesign.tutsplus.com).