Firmy

Czym jest projektowanie graficzne?

Dłoń z ryskiem pracująca na tablecie graficznym leżącym obok komputera

Projektowanie graficzne stawia na czytelność. Główne znaczenie w forsowanym tu podejściu ma wygląd i to, jak nasz przekaz zostanie odebrany. Wizualne podejście do komunikacji umożliwia przekazywanie informacji oraz wiadomości w sposób możliwie najbardziej efektywny. Liczą się koncepcja i graficzne ujęcie projektu – na przykład od strony interfejsu, z którego będą korzystać użytkownicy.

Przede wszystkim układ

Projektowanie graficzne pozwala na wizualne ujęcie projektu, co z kolei pomaga znaleźć ewentualne słabe punkty. Właściwa organizacja elementów graficznych na początkowym etapie przekłada się na późniejsze sprawne funkcjonowanie systemów czy aplikacji. Może to posłużyć zarówno do kontrolowania prac nad przedsięwzięciami komercyjnymi, jak i w przypadku projektów kulturalnych, edukacyjnych czy też czysto rozrywkowych.

Aspekt percepcyjny i behawioralny

Kwestie związane z percepcją dotykają takich zagadnień jak poruszana już czytelność czy też estetyka. Z kolei podejście od strony behawioralnej skupia się na tym, jak treść zostanie odebrana. A co za tym idzie, jak wpływa na postawę, podejście i zachowanie odbiorcy. Stąd tak popularne zastosowanie tej metody w reklamie i wszelkiego rodzaju przekazach mających na celu wywarcie określonego wpływu lub zachęcenie do podjęcia konkretnego działania. Zaletą elementów graficznych jest to, że zawsze funkcjonują w kontekście komunikacyjnym. Nie da się ich interpretować bez zagłębiania w kontekst.

Współcześnie projektowanie graficzne opiera się w znacznej mierze na technologii, a konkretnie na oprogramowaniu. Znajomość programów pozwala na szybką i relatywnie prosta obróbkę materiału – wystarczy że dysponujemy odpowiednim sprzętem i talentem. Aby móc sprawnie korzystać z możliwości, jakie daje projektowanie graficzne, musimy być nie tylko kreatywni. Wymaga to także sporej wiedzy i doświadczenia. Im lepsza znajomość oraz zrozumienie kontekstów i potrzeb odbiorców, tym większe szanse na to, że projekt wypali. Dlatego tak istotne jest korzystanie z usług profesjonalnych, doświadczonych grafików.

O czym warto pamiętać?

Właściwe zrozumienie tematu powinno być poparte analizami lub badaniami. Liczy się nie tylko to, jaki cel chcemy uzyskać, ale też charakter i sposób zachowania adresatów naszych treści. Podczas wstępnych etapów projektu nie wahajmy się korzystać ze szkiców koncepcyjnych, które pozwolą lepiej zobrazować poszczególne elementy i założenia. Niezależnie od tego, co projektujemy, warto pamiętać o rozsądku i umiarze. Zazwyczaj im mniej, tym lepiej. Dlatego też tak istotne jest właściwe wykorzystanie kompozycji, a także dobranie odpowiedniej kolorystyki. Mając zbyt wiele możliwości do wyboru, możemy łatwo popaść w przesadę. A to zazwyczaj bywa zgubne, niezależnie od tego, czemu ma służyć nasz projekt.