Firmy

Zdjęcie (fotografia)

Zdjęcie to nazwa obrazu, który został zapisany na papierze lub innym materiale przy pomocy dowolnej techniki fotograficznej. Zdjęcie występuje w formie negatywu, slajdu, odbitki, a także w postaci cyfrowej, popularnej zwłaszcza dziś. Choć ostatnio daje się zauważyć wracający sentyment do tradycyjnych papierowych fotografii.

Zdjęcie może zostać wykonane i zapisane na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy tradycyjnych fotografii, powstających w technice srebrowej, utrwalanych na chemicznym, światłoczułym nośniku. Po naświetleniu obrazu na filmie, zdjęcie zostaje zapisane jako obraz utajony, który dopiero po wywołaniu staje się obrazem jawnym. Nowoczesna fotografia cyfrowa jest mniej skomplikowanym procesem. Fotografowany obraz zostaje od razu zapisany w postaci jawnej. Do wykonywanie takich zdjęć potrzebny jest cyfrowy aparat fotograficzny, specjalnie skonstruowany do wykonywania tego typu fotografii.

Pierwszą udaną fotografię wykonał Nicephore Niepce, nosi ona tytuł „Widok z okna w Le Gras” i pochodzi z 1826 roku. Na zdjęciu utrwalono widok z okna autora obrazu.

Różnice między fotografią tradycyjną a cyfrową polegają jedynie na sposobie utrwalenia obrazu. Rozdzielczość zarówno jednych, jak i drugich jest uzależniona od możliwości sprzętu fotograficznego.