Firmy

Szrafowanie

Szrafowanie, zwane inaczej kreskowaniem, to jedna z metod oddawania kolorów lub stopni szarości. Szrafowanie odbywa się przy zastosowaniu różnych rodzajów kresek: cienkich, równoległych lub krzyżujących się. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim w technikach rysunkowych oraz graficznych. Stosowane kreski mogą przybierać różne kształty i wypełnienia. Mogą być m.in. ciągłe, przerywane, wykropkowane, o stałej lub nieregularnej gęstości. Dzięki szrafowaniu można także uzyskać efekt cieniowania lub trójwymiarowości wybranego motywu danego obrazu.

Podstawowym elementem szrafowania jest szraf, czyli kreska lub inaczej deseń, czyli rysunek lub charakterystyczny układ linii, które tworzą określony wzór. Szrafy są najczęściej wykorzystywane w celu tworzenia map. Szrafy występują tam w postaci linii krzyżujących się, ciągłych lub przerywanych, a także w postaci znaków, np.. drzew. Szrafy idealnie nadają się do oznaczenia różnych elementów krajobrazu, m.in. terenów zielonych, pustyń, mokradeł itp.