Firmy

Brief w pracy grafika

Brief to jedno z kluczowych pojęć w marketingu. W firmach pracujących dla zewnętrznych zleceniodawców brief może być przyczyną bezsennych nocy, ponieważ jest to zbiór wytycznych i wymogów dotyczących zamawianej reklamy. Oczywiście brief tak samo funkcjonuje w ramach wewnętrznych zleceń, w działach marketingu realizujących projekty na potrzeby firmy, której są częścią.

Tradycyjnie nazwa brief była stosowana przy kampaniach reklamowych. Jednak obecnie nazywa się tak wytyczne przy zamawianiu różnych “dzieł” marketingowych. Dotyczy to także grafiki. W tym artykule krótko wyjaśniamy, czy jest brief w pracy grafika.

Funkcje briefu

Zacznijmy od tego, jaką funkcję pełni brief. Jest to zbiór podstawowych ustaleń, pozwalających zrealizować zlecenie zgodnie z oczekiwaniami i intencjami klienta. Dlatego brief może zawierać różne elementy, jednak ich cechą wspólną będzie określanie tego, co zamawia klient, jaki efekt chce dzięki temu uzyskać, do kogo to adresuje itd.

Jak stworzyć brief?

Forma briefu nie musi być pisemna, chociaż utrwalenie ustaleń będzie dużym ułatwieniem. Brief może być sumą ustaleń dokonanych podczas rozmowy klienta z grafikiem, jednak poleganie na pamięci często prowadzi do konfliktów. Zarówno jedna, jak i druga strona transakcji może zapomnieć o poszczególnych elementach ustaleń lub je przeinaczyć, co doprowadzi do rozbieżności między oczekiwaniami a efektami. Dlatego najlepiej brief spisać.

Sam dokument nie ma sztywno ustalonej struktury. Oczywiście można znaleźć różne wzorce i trzymać się ich, sporządzając brief. Ułatwi to pracę, chociaż czasami może też osłabić projekt, szczególnie jeśli metoda zostanie źle dobrana względem specyfiki zamówienia. Można też przyjąć samodzielnie ustalony porządek spisywania danych – ważne jest to, aby były one zebrane i przedstawione w sposób zrozumiały dla obydwu stron.

Co powinien zawierać brief?

Jak już wspominaliśmy, brief musi zawierać wszystkie dane i wytyczne pozwalające zrealizować zlecenie zgodnie z intencjami klienta. Zbiór tych danych i wytycznych jest różny dla każdego dokumentu, jednak są pewne części wspólne, występujące w niemal każdym briefie, także w branży grafików i projektantów. Te elementy to:

  • dane zleceniodawcy, uzupełnione o dane osób kluczowych dla realizacji zlecenia (np. osoba kontaktowa, prawnik itd.)
  • określenie grupy docelowej, czyli tzw. targetu,
  • określenie celu projektu (w przypadku zlecenia graficznego najlepiej nie ograniczać się do oczywistych ogólników, w stylu “nowy logotyp”, ale sprecyzować, co zleceniodawca chce osiągnąć za pomocą tego nowego logotypu, np. zwiększenie rozpoznawalności marki, zmiana jej recepcji jako bardziej atrakcyjnej itd.
  • tryb wykonania – czy będą etapy realizacji, ile poprawek, czy kilka wersji do zatwierdzenia itd.
  • sugestie odnośnie wykonania projektu, czyli wszystkie mniej i bardziej techniczne uwagi zleceniodawcy (mogą tu być zarówno mało konkretne uwagi, w stylu, że “logotyp ma mieć przyjazny nastrój”, jak i wytyczne stricte techniczne, jak np. “logotyp ma być maksymalnie w dwóch kolorach, tak aby zminimalizować koszty poligrafii”),
  • termin wykonania, wraz z ewentualnymi terminami cząstkowymi, np. na oddanie wstępnego szkicu logotypu,
  • budżet – doprecyzowanie, ile zleceniodawca jest skłonny wydać na projekt (niestety ten element jest często pomijany w mniejszych projektach, co później prowadzi do konfliktów, już na etapie odbioru dzieła).

Jak widać – brief nie jest skomplikowanym dokumentem, ale bardzo ułatwia i usprawnia pracę. Można nawet uznać, że jest niezbędny do profesjonalnej realizacji zleceń, także w pracy grafika i projektanta.