Firmy

PostScript

PostScript to uniwersalny język opisu strony internetowej, zastosowany po raz pierwszy przez firmę Apple w 1985 roku. Język ten został stworzony przez firmę Adobe Systems. Obecnie jest szeroko wykorzystywany w poligrafii.

PostScript jest także językiem programowania. Opisuje wygląd konkretnej strony i wykonuje skomplikowane operacje na danych. Bez względu na urządzenie wyjściowe, PostScript opisuje grafikę i tekst na stronie. Polecenia tego języka sterują pracą drukarek laserowych, m.in. umieszczają tekst we właściwym miejscu itp. PostScript jako proceduralny język programowania pozwala tworzyć z programów postscriptowych większe bloki. Jedna strona zaprogramowana w tym języku może zostać wykorzystana do stworzenia innej strony.

PostScript to język programowania, opracowany z myślą o tworzeniu znaków tekstowych i grafiki na drukowanych stronach. Litery w tym języku programowania są rodzajem grafiki, który może być poddawany różnym zabiegom, np. skalowania, wypełniania.

PostScript to jeden z popularniejszych języków programowania, głównie ze względu na jego elastyczność w porównaniu z innymi językami programowania.