Firmy

Klasyka projektowania reklam – zasady zapisane w prawach

biurko projektanta

karnoff/bigstockphoto.com

Połączenie użyteczności z odpowiednimi walorami estetycznymi wydaje się być główną zasadą w projektowaniu reklam. Efektywne dotarcie do odbiorców z zamierzonym przekazem jest wynikiem gruntownie przestudiowanego pomysłu na reklamę. Mając z „tyłu głowy” kluczowe prawa odpowiadające za postrzeganie rzeczywistości i obrazu, można stworzyć projekt wręcz idealny.

Warto projektując reklamę pamiętać o zasadzie Pareto, która mówi o tym, że duży procent użytkowników wykona mały procent akcji (doprecyzowując 20 % klientów przyniesie 80 % zysku). Przyjmuje się zatem, że 20 % promocji firmy dostarcza jej 80 % klientów pochodzących z tego źródła. Oznacza to, że te właśnie 20 % przekazów reklamowych (reklam) powinno być starannie badanych, pod kątem swojej skuteczności.

Kolejną ważną zasadą jest bliskość, gdzie sąsiedztwo poszczególnych elementów sprzyja właściwemu odczytaniu intencji autora. Kierując się tą zasada warto pamiętać, że elementy, które wiążą się ze sobą w jakiś sposób, przedstawiane są w jakiejś relacji, a także umieszczane blisko siebie.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych zasad wykorzystywanych w projektowaniu jest tzw. Brzytwa Ockhama – czyli założenie, że najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Projekty proste są eleganckie i niejednokrotnie bardziej efektywne niż skomplikowane i nadmiernie udekorowane stylizacje. Sprawdza się w tym wypadku również stwierdzenie, że projekt jest wtedy uważany za skończony, kiedy nie ma już nic więcej do odjęcia.

Podczas projektowania sprawdza się również prawo Modelu Umysłowego, które zakłada, że znacznie prościej jest zrozumieć coś nowego przez użytkownika (bądź nauczyć się czegoś nowego) jeśli może bazować on na czymś co jest mu już znane. Wykorzystanie systemu zakładek na stronie internetowej bądź systemy operacyjne, które buduje się wykorzystując znane sytuacja np. katalogi, pulpity itp. (www.projektowaniegraficzne.pl).