Firmy

Budowa i zastosowanie tabletu graficznego

tablet graficzny

jordan_rusev/bigstockphoto.com

Tablet graficzny to urządzenie, które pozwala rysować elementy graficzne na komputerze. Może również pełnić funkcję myszy komputerowej. Tablet graficzny odpowiada swoim działaniem tablicy elektronicznej, której odzwierciedleniem jest ekran komputera. Tablet graficzny składa się z dwóch zasadniczych części: podstawy w formie tabliczki, a także wskaźnika (w postaci pióra lub myszy). Zasadniczymi elementami tabletu graficznego są: pióro elektroniczne, strefa przycisków funkcyjnych, foliowa fiszka, podstawka pióra, aktywny obszar roboczy, kontroler tabletu, obudowa, mata stabilizująca, pokrywa dolna, obwód tabletu i przewód komunikacyjny (rnowak.c0.pl).

Tablet graficzny służy do projektowania, rysowania, tworzenia elementów graficznych na komputerze itp. Rysik pełni funkcję ołówka, zaś samo urządzenie jest odzwierciedleniem kartki – w standardowym podejściu do projektowania.

Na aktywnym obszarze roboczym tabletu graficznego wytwarzane jest pole elektromagnetyczne, które oddziałuje na rysujący element (pole indukuje prąd na cewce zamieszczonej w piórze/rysiku). Pióro przekazuje informacje na temat swojego położenia względem aktywnej płaszczyzny. W piórze umieszczony jest rysik, jak również specjalne przyciski (takie jak występują w myszy komputerowej). Rysik rozpoznaje impuls (a nawet jego brak), a także poziom nacisku. Na rynku dostępne są urządzenia, których stopień nacisku można rozróżnić na dużej skali. Wynosi ona od 256 do nawet 1024 stopni. Nacisk wpływa na grubość uzyskiwanych linii. W niektórych piórach znajduje się również specjalny przycisk (pełniący funkcję „gumki”), który umożliwia ścieranie rysunków, bądź usuwania fragmentów tekstu. Do tabletów graficznych dołączane są:

  • pióra bezprzewodowe, które działają w oparciu o fale radiowe, są zasilane za pomocą baterii, bądź nie wymagają korzystania z baterii,
  • pióra komunikujące się z urządzeniem przez specjalny kabel (rnowak.c0.pl).

Tablet graficzny łączy się komputerem za pomocą kabla USB. Większość tabletów graficznych posiada zainstalowane już programu graficzne. Do najczęściej występujących należą: Corel Art Dabbler, który przeznaczony jest do wykonywania podstawowych funkcji w ramach rysowania i malowania, a także MetaCreations Painter Classic, będący bardziej zaawansowaną aplikacją.

Urządzenie, które łączy w sobie tradycyjne podejście do projektowania (w wersji papier, ołówek) z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi jest model Wacom Bamboo Spark. Jest to urządzenie, które składa się ze sztywnej okładki dla papierowego notatnika, miejsca na wsunięcie długopisu ze skuwką oraz przestrzeni na umieszczenie tabletu (lewa część). Ta specyficzna „okładka” na tablet została zaprojektowana po to, aby „przenosić” notatki robione ręcznie do ekran tabletu. Wystarczy pobrać odpowiednią aplikację, stworzyć/zalogować się do konta Wacom Cloud, z którym zostaną zsynchronizowane wykonywane notatki. Następnie wystarczy połączyć Bamboo Spark za pomocą Bluetooth (www.tabletmaniak.pl). Takie rozwiązanie dostępne na rynku z pewnością ucieszy miłośników tradycyjnego projektowania i zamiłowania do pracy z kartką papieru. „Ramki” dostępne są w wielu wymiarach dla urządzeń mobilnych.