Firmy

Zasada działania monitorów plazmowych i LCD

binary monitor

Monitory plazmowe i ciekłokrystaliczne są obecnie jednymi z częściej stosowanych w urządzeniach służących do wyświetlania obrazu. Oba typy różnią się nieco od siebie, szczególnie w zakresie sposobu działania.

Jak działa monitor LCD?

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (ang. liquid-crystal display), powszechnie znany jako monitor LCD, działa w oparciu o zmianę polaryzacji światła, do której dochodzi w skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu. Reakcja ta zachodzi pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
Monitory tego rodzaju składają się z czterech podstawowych części:

  • komórek z zatopioną niewielką ilością kryształu,
  • elektrod, które są źródłem pola elektrycznego działającego na kryształ,
  • polaryzatora i analizatora, będących dwoma cienkimi foliami,
  • źródła światła.

Światło, które wnika do wyświetlacza, jest w dalszej kolejności polaryzowane przez filtr polaryzacyjny, skąd przechodzi do szklanej elektrody, a później przez warstwę ciekłego kryształu. Na elektrodach znajdują się mikrowgłębnienia, które powodują, że cząsteczki tworzące warstwę ciekłokrystaliczną, dzięki przyłączonej elektrodzie obracają polaryzację światła o kąt prosty. To umożliwia przejście światła przez folię, która przepuszcza wyłącznie światło spolaryzowane poziomo, następnie jego odbicie się od lustra, powrót do analizatora i zmianę polaryzacji ponownie o kąt prosty, na warstwie ciekłego kryształu. W tym momencie światło opuszcza wyświetlacz przez cienką folię polaryzacyjną.

Jak działa monitor plazmowy?

Wyświetlacze plazmowe natomiast wykorzystują plazmę i luminofor do tworzenia obrazu. W tym wypadku wykorzystuje się gazy (przede wszystkim ksenon i neon), które doprowadzane są do stanu plazmy. Gazy te przechowywane są w małych komorach. Zjonizowane emitują fotony światła ultrafioletowego, a te padając na luminofor powodują, że zaczyna on emitować światło widzialne, które jest odpowiednie dla konkretnego typu luminoforu. W porównaniu do ekranów LCD monitory plazmowe mają lepszy współczynnik kontrastu, szerszy kąt widzenia oraz lepszą konsystencję kolorów. Posiadają również większą głębię czerni i są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne.