Firmy

Wizualizacja

Wizualizacja to termin ściśle związany z grafiką komputerową. Jest graficznym przedstawieniem konkretnego obiektu za pomocą programu służącego do tworzenia grafiki 3D.

Wizualizacja powstaje dzięki kolejnym etapom. Pierwszym jest modelowanie, w czasie którego dochodzi do przekształceń geometrycznych figur. Drugim krokiem jest teksturowanie, czyli modyfikacja powierzchni za pomocą tekstur, dzięki której obiekty stają się fotorealistyczne. Kolejnym etapem jest odpowiednie ustawienie światła, kamery i sceny w programie graficznym. Ostatnim krokiem jest przeliczenie sceny, które polega na analizie wszystkich źródeł światła i stworzeniu dwuwymiarowego obrazu (płaskiego).

Pojęcie wizualizacji sięga początków cywilizacji, gdy za pomocą malowideł skalnych i hieroglifów ludzie stworzyli najstarszy rodzaj pisma.

W czasach współczesnych możliwości, jakie dają techniki wizualizacyjne są szeroko stosowane w naukach typowo technicznych i medycynie. Ważnym pojęciem jest wizualizacja danych, która polega na przedstawieniu w formie obrazu pewnych informacji.

Jednym z rodzajów jest wizualizacja przestrzenna, której głównym celem jest pokazanie objętości obiektu. Wykorzystuje się do tego technologię badań wykonywanych za pomocą promieni rentgenowskich. Prześwietlenie obiektu wykonuje się za pomocą tomografu komputerowego, urządzenia MRI ( magnetic resonance imaging) lub skanera MicroCT.

Odmianą wizualizacji komputerowej jest także animacja komputerowa, która za pomocą ruchomego obrazu przedstawia konkretne zjawisko. Do tworzenia animacji wykorzystuje się programy do przetwarzania grafiki trójwymiarowej.

Wizualizacja jest chętnie wykorzystywana przez różne dziedziny wiedzy, głównie do prezentacji konkretnych danych. Obecnie ma szczególne zastosowanie w naukach biologicznych, medycynie, chemii czy kryminologii. Możliwości technik wizualizacyjnych wykorzystują przedstawiciele tych zawodów, których praca polega na szeroko pojętej analizie i przekształcaniu otaczającej przestrzeni, tj. archeologowie, architekci, geodeci, leśniczy itp. Po metody wizualizacji coraz częściej sięgają pedagodzy, którzy w obrazowym przedstawieniu różnych zawiłych zagadnień upatrują szansy na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć.