Firmy

Renderowanie

Renderowanie (ang. Rendering) – jest sposobem przedstawienia informacji zapisanych w pliku elektronicznym w określonej przez użytkownika formie, która odpowiada danemu środowisku. Dane mogą być przedstawione w formie wizualnej lub też dźwiękowej. Mechanizmy zawarte w programach komputerowych, opowiadające za procesy renderowania nazywane są mechanizmami renderującymi lub też rendererami. Sposób renderowania informacji jest najczęściej określany w dokumencie z danymi. Może jednak być także określony w zewnętrznym pliku, nazywanym arkuszem stylów. Rozwiązanie takie umożliwia zastosowanie jednego stylu renderowania do wielu dokumentów, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na zasoby systemowe.

Pojęcie renderowania jest najczęściej wykorzystywane podczas omawiana zagadnień grafiki trójwymiarowej, ponieważ sposób oraz rodzaj renderowania odgrywa tam istotną rolę. Proces ten w grafice komputerowej jest także nazywany obrazowaniem lub prezentacją. Polega on najczęściej na analizie modelu, danej sceny i utworzeniu na podstawie danych w niej zawartych obrazu wyjściowego, który jest dwuwymiarowym odzwierciedleniem informacji. Obrazy te mogą przyjmować postać zarówno statyczną, jak i być animacją. Zaawansowane procesy renderowania generują obrazy z uwzględnieniem odbić, refleksów, cieni, załamań światła, a także warunków atmosferycznym i efektów wolumetrycznych. Proces ten jednak jest zazwyczaj bardzo czasochłonny, jednak nie wymaga on ingerencji użytkownika, ponieważ jego rola sprowadza się jedynie do przygotowania modelu.

Renderowanie oraz modelowanie są oddzielnymi procesami. Często także są one przeprowadzane w osobnych programach. Proces renderowania może być wykonany praktycznie każdym programem przystosowanym do tworzenia grafiki trójwymiarowej i nie jest konieczne aby posiadał on także funkcje modelowania. Przykładami programów umożliwiającymi renderowania mogą być: 3ds Max, Cinema 4D, LightWave, Blender oraz V-ray.

Śledzenie promieni jest najczęściej wykorzystywaną metodą renderowania obrazów. Dzięki tej technice, możliwe jest bardzo wierne tworzenie obrazu z uwzględnieniem dużej ilości zjawisk fizycznych. Oprócz tego dość często stosuje się także metody oświetlenia globalnego, metodę energetyczną i mapowania fotonowego. Dodatkowo istnieją także metody obrazowania kaustyki oraz cienie powierzchniowe, które pozwalają na uzyskanie cieni odpowiadających wielkości emitera światła, co nadaje dużego realizmu renderowanemu obrazowi i sprawia, że jest on bliższy rzeczywistości.