Firmy

Morfing

Morfing, z ang. morphing, to technologia przekształcania obrazu źródłowego w docelowy. Jej celem jest stopniowa i płynna przemiana jednego obrazu w inny. Szeroko wykorzystywana w animacji komputerowej i filmie.

Modyfikowany za pomocą technik morfingu obraz jest przez cały czas trwania zmiany wyraźny, a kształty obrazu zmieniają się płynnie. Za pomocą specjalnych programów komputerowych, deformowane są najbardziej charakterystyczne miejsca twarzy, np. usta.

Jednym z popularniejszych przykładów zastosowania możliwości morfingu jest teledysk do piosenki „Black or white” Michaela Jacksona czy też „Open your mind” U.S.U.R.A.. Wśród pierwszych filmów sięgających po tę technikę warto wymienić „Willow” Rona Howarda z 1988 roku czy „Terminator 2: Dzień sądu” Jamesa Camerona z 1991 roku.

Odmianą morfingu jest warping, tj. zniekształcenie obrazu, którego głównym celem jest stworzenie karykatury.

Morfingi przybierają kształt obrazu w formacie *.jpg, filmu *.mpg, *.avi lub animacji *.gif.

Aby móc stworzyć morfing, poszczególne obrazy muszą:

  • łączyć się w jakiś logiczny związek (dziecko – starzec),
  • być do siebie podobne,
  • być na tyle liczne, by pozwolić na stworzenie animacji.

Programy wyposażone w funkcję morfingu są stosunkowe proste w obsłudze i niedrogie. Wśród najpopularniejszych trzeba wymienić: Sqirzl Morph, Easy Morph, Morphology 101, Morpher, Gryphon Morph, Photomorph 2, Morph Studio, Video Craft, WinMorph 3.01, Magic Morph 1.95, Morph Man 4.0, Fun Morph 3.0, Face Morpher 2.5, Morpheus Photo Morpher 3.10, Morph Buster 8.6, FantaMorph 4.0.5.